RASNA ZIVINA tel. 064 8671 200

Prodaja jaja i pilica rasne zivine Srebrna Vijandota, Zlatni Orpington, Saseks Porcelan

Porcelan Saseks

                    

 

 SLIKE MOJIH PORCELAN SASEKSA>>

 

 

Tekst preuzet sa neta


" Saseks engleska rasa živine je stvorena u pokrajni Sussex u Engleskoj početkom 18. veka. Ova rasa je nastala selekcijom domaćih kokoši koje su se gajile u pokrajni Sussex. Međutim, vremenom je ova rasa oplemenjivana sa drugim rasama, pre svega sa rasama dorking, orpington i svetlom bramom. Kao rezultat ovog oplemenjivanja stvoreno je više sojeva saseks rase.

Najrasprostranjeniji je beli soj, mada ga ima i u drugim bojama. Saseks spada u rase kombinovanih proizvodnih sposobnosti, ali sa izvanrednim klaničnim vrednostima, odnosno sa odličnim kvantitativnim i kvalitativnim osobinama mesa i vrlo dobrom nosivošću krupnih jaja.

Saseks – eksterijer

Glava im je okruglaste, osrednje veličine. Kljun saseks kokoši je kratak, malo povijen na dole i bele je boje. Kres je prosta, sa 4 do 5 zubaca, crvene je boje, kao i podbradnjaci i podušnjaci. Podbradnjaci su dobro razvijeni, imaju kružni oblik, a podušnjaci su srednje veličine i imaju elipsast oblik. Vrat je kratak i jak, obilno obrastao perjem, za nijansu više kod petla nego kod koka. Trup je paralelopipednog oblika i nosi se horizontalno.

Grudi su široke i ispupčene, a leđa duga i ravna. Rep je širok, pun i čvrst, a krila velika i čvrsto priljubljena uz telo. Noge su široko postavljene, čvrste, osrednje dužine. Postoji više sojeva saseks rase koji se međusobno razlikuju po boji perja.

Najrasprostranjeniji je takozvani hermelinski soj, odnosno svetlo beli soj, kod kojeg je osnovna boja perja bela, osim repa koji je potpuno crn i vrata koji poseduje hemelinsku boju (perje na vratu je crno i oivičeno belom bojom).

Proizvodne karakteristike saseksa

Saseks je ranostasna rasa, pronosi sa pet do šest meseci starosti. Instinkt ležanja je dobro izražen kod ove rase. Lako se gaji, mirnog je temperamenta i relativno je otporna.

Tovne osobine ove rase su dosta izraženije u odnosu na nosivost, jer daje dosta mesa. Meso je odličnog kvaliteta.

Odlična je i nosilja, godišnja nosivost iznosi oko 200 jaja, prosečne mase 60 do 65 g, žute boje ljuske.

U svetu se dosta gaji u čistoj rasi. Ima veliki značaj za svetsko živinarstvo, jer se jedinke koje su gajene u čistoj rasi koriste za različita industrijska ukrštanja. Ukrštanjem saseksa sa drugim rasama živine stvoreni su mnogobrojni hibridi koji se koriste za brojlerski tov. "

 

 

 

 

 

 

Click to add text, images, and other content